🏷 محدوده : سی و سه پل
🎓 مدرک تحصیلی مورد نیاز : لیسانس
✍️ سایر توضیحات : نیاز به سابقه کار دارد 5سال