🏷 محدوده : شهرک صنعت یجی
🎓 مدرک تحصیلی مورد نیاز : لیسانس
✍️ سایر توضیحات : نیاز به سابقه کار دارد 5 سال