استخدام کارشناس شیمی محض  جهت کار در آزمایشگاه 
استخدام کارگر ساده جهت بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی