آگهی های استخدام

آخرین فرصت های شغلی

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
حسابدار 1397/10/20 همه شهرها توافقی مهم نیست
فنی کار صنعتی 1397/10/20 همه شهرها بین 1200000 تا 1500000 تومان مهم نیست
کارگر ساده 1397/10/20 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارشناس شیمی 1397/10/20 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارمند اداری 1397/10/20 همه شهرها توافقی مهم نیست
ساخت و تولید 1397/10/20 استخدام کارشناس مکانیک , همه شهرها توافقی مرد
کارشناس شیمی آزمایشگاهی 1397/10/12 همه شهرها حقوق اداره کار زن
آرایشگر زنانه 1397/10/05 همه شهرها توافقی مهم نیست
کارگر ساده 1397/10/05 همه شهرها توافقی مهم نیست
مهندس مکانیک 1397/10/05 مهندس مکانیک , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارگر ساده 1397/10/05 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
انباردار 1397/10/05 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
فروشنده 1397/10/05 همه شهرها توافقی مهم نیست
فروشنده 1397/10/05 همه شهرها حقوق اداره کار زن
پرستار سالمند 1397/10/05 همه شهرها بین 1200000 تا 1500000 تومان زن
فروشنده 1397/10/02 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
کارمند اداری 1397/10/02 همه شهرها بین 900 تا 1200000 تومان مهم نیست
صندوقدار 1397/10/02 همه شهرها بین 900 تا 1200000 تومان مهم نیست
حسابدار 1397/09/22 همه شهرها توافقی مهم نیست
مهندس صنایع 1397/09/22 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
جوشکار 1397/09/22 جوشکار ماهر برق و CO2 , همه شهرها توافقی مرد
منشی اداری 1397/09/22 همه شهرها توافقی زن
حسابدار 1397/09/22 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارمند بازاریابی و فروش 1397/09/22 همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارگر ساده 1397/09/10 همه شهرها توافقی زن
اپراتور 1397/09/10 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مهندس مکانیک 1397/09/10 نقشه کش صنعتی , نجف‌آباد حقوق اداره کار مرد
انباردار 1397/09/10 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
انباردار 1397/09/10 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
منشی دفتر 1397/09/10 همه شهرها حقوق اداره کار زن
منشی اداری 1397/09/08 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
تراشکار 1397/09/08 تراشکار , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/09/08 کارشناس it , طراحی سایت , همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارگر ساده 1397/09/08 اتوکد کار , اپراتور CNC , برشکار CNC , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
خیاط 1397/09/06 همه شهرها توافقی زن
سرگارسون 1397/09/06 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
انتظامات 1397/09/06 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
خدمه 1397/09/06 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کمک آشپز 1397/09/06 همه شهرها بین 900 تا 1200000 تومان زن
مستخدم 1397/09/06 همه شهرها توافقی مرد
جوشکار 1397/09/06 جوشکار , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مونتاژکاران تجهیزات و وسایل برقی و الکترونیکی 1397/09/06 همه شهرها توافقی زن
بازاریاب 1397/09/05 بازاریاب , اصفهان حقوق اداره کار مرد
پیشخدمت رستوران 1397/08/28 کارگر ساده , اصفهان حقوق اداره کار مرد
صندوقدار 1397/08/07 صندوقدار , اصفهان توافقی زن
فروشنده 1397/08/07 فروشنده , اصفهان حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/08/07 حسابدار , اصفهان حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/08/07 بازاریاب , اصفهان حقوق اداره کار مهم نیست
کمک راننده 1397/08/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارگر ساده 1397/08/07 کارگر ساده , اصفهان حقوق اداره کار زن