آگهی های استخدام

آخرین فرصت های شغلی

شغل تاریخ مهارت لازم شهر بازه حقوقی جنسیت
منشی اداری 1397/09/08 همه شهرها حقوق اداره کار مهم نیست
تراشکار 1397/09/08 تراشکار , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کارمند اداری 1397/09/08 کارشناس it , طراحی سایت , همه شهرها حقوق اداره کار زن
کارگر ساده 1397/09/08 اتوکد کار , اپراتور CNC , برشکار CNC , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
خیاط 1397/09/06 همه شهرها توافقی زن
سرگارسون 1397/09/06 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
انتظامات 1397/09/06 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
خدمه 1397/09/06 همه شهرها حقوق اداره کار مرد
کمک آشپز 1397/09/06 همه شهرها بین 900 تا 1200000 تومان زن
مستخدم 1397/09/06 همه شهرها توافقی مرد
جوشکار 1397/09/06 جوشکار , همه شهرها حقوق اداره کار مرد
مونتاژکاران تجهیزات و وسایل برقی و الکترونیکی 1397/09/06 همه شهرها توافقی زن
بازاریاب 1397/09/05 بازاریاب , اصفهان حقوق اداره کار مرد
پیشخدمت رستوران 1397/08/28 کارگر ساده , اصفهان حقوق اداره کار مرد
صندوقدار 1397/08/07 صندوقدار , اصفهان توافقی زن
فروشنده 1397/08/07 فروشنده , اصفهان حقوق اداره کار زن
حسابدار 1397/08/07 حسابدار , اصفهان حقوق اداره کار مرد
بازاریاب 1397/08/07 بازاریاب , اصفهان حقوق اداره کار مهم نیست
کمک راننده 1397/08/07 اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارگر ساده 1397/08/07 کارگر ساده , اصفهان حقوق اداره کار زن
صندوقدار 1397/08/06 صندوقدار , اصفهان حقوق اداره کار زن
نجار 1397/08/06 نجار , قشم توافقی مرد
انباردار 1397/08/06 انباردار , قشم بین 2000000 تا 3000000 تومان مرد
حسابدار 1397/08/06 حسابدار , اصفهان توافقی مهم نیست
صافکار خودرو 1397/08/06 صاف کار خودرو , اصفهان توافقی مرد
کارگر ساده 1397/08/05 کارگر ساده , اصفهان توافقی مرد
ماما 1397/08/03 ماما , اصفهان توافقی زن
حسابدار 1397/08/03 حسابدار , اصفهان توافقی زن
صندوقدار 1397/08/03 صندوقدار , اصفهان توافقی مهم نیست
کارگر ساده 1397/08/03 کارگر ساده , همه شهرها توافقی مرد
فرزکار 1397/08/03 تراشکار و فرزکار , اصفهان بین 1500000 تا 2000000 تومان مرد
کارگر فنی 1397/08/02 کارگر فنی , اصفهان حقوق اداره کار مرد
فروشنده 1397/08/02 فروشنده , اصفهان توافقی مرد
فروشنده 1397/08/02 فروشنده , اصفهان حقوق اداره کار زن
کارمند بازاریابی و فروش 1397/08/02 کارمندفروش , اصفهان توافقی مهم نیست
آبدارچی 1397/08/02 آبدارچی , اصفهان حقوق اداره کار مرد
مهندس کامپیوتر 1397/08/02 مهندس کامپیوتر , اصفهان توافقی زن
کارگر انبار 1397/08/02 کارگرانبار , اصفهان بین 1200000 تا 1500000 تومان مرد
پرستار سالمند 1397/08/01 پرستار سالمند , اصفهان توافقی زن
کارگر ساده 1397/08/01 کارگر ساده , اصفهان حقوق اداره کار مهم نیست
فروشنده 1397/08/01 فروشنده , اصفهان توافقی مهم نیست
کارگر فنی 1397/08/01 کارگر فنی , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارگر فنی 1397/08/01 کارگر فنی , بوشهر توافقی مرد
فروشنده 1397/08/01 فروشنده , اصفهان حقوق اداره کار مرد
کارمند بازاریابی و فروش 1397/08/01 کارمندفروش , اصفهان حقوق اداره کار مهم نیست
کارگر فنی 1397/08/01 کارگر فنی , اصفهان حقوق اداره کار مرد
متخصص تغذیه 1397/08/01 اصفهان توافقی زن
فروشنده 1397/08/01 فروشنده , اصفهان حقوق اداره کار مرد
پیک موتوری 1397/08/01 پیک موتوری , اصفهان بین 1200000 تا 1500000 تومان مرد
کارگر ساده 1397/08/01 کارگر ساده , همه شهرها توافقی زن